2017-10-20 RETIR DE MICROGIMNÀSTICA

20-22 d’octubre de 2017

RETIR DE MICROGIMNÀSTICA A LES GUILLERIES
Masia SORONELLS
Per a més info:
Dolors Gardeñas 664.287.764
Antònia Altayó 646.588.197