3 DE NOVEMBRE 2018. CONFERÈNCIA BIOCULTURA MADRID

3 de novembre de 2018

RESTAURACIÓ CORPORAL AMB LA MICROGIMNÀSTICA
A BIOCULTURA Madrid
A càrrec de Maria Guasch i Sergi Cubota